Autor: unimarket.pl
 Strona główna   Aktualności   Zabytki i ciekawe miejsca   Historia Gręboszowa   O Patronie 
 Menu

  Strona główna

 
 Kalendarz imprez

  Zespoły i koła
     zainteresowań


  Oferta komercyjna

  Gazeta
     Gręboszowska


  Biblioteka

              O Patronie

 
Jakub Bojko patronem Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa

Data wpisu: 27.02.2014
Rada Gminy na wniosek dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesława Lizaka podjęła uchwałę w dniu 30.09.2010r. nr XLI/228/2010, w sprawie nadania imienia Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie imienia Jakuba Bojki. Dzięki jednogłośnej decyzji Rady, GCKiCz zyskało patrona w osobie wybitnego rodaka wywodzącego się z ziemi Gręboszowskiej, a który w swojej szerokiej działalności polityczno-społeczno-kulturalnej nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze był wierny małej ojczyźnie. Nadanie imienia instytucji kultury jest symbolicznych hołdem oraz wyrazem pamięci i szacunku dla Jakuba Bojki. Poniżej prezentujemy uzasadnienie do wniosku, które pokrótce przybliża postać patrona i zakres jego działalności.

Osoba „chłopskiego Skargi” – jak nazwał Bojkę Władysław Orkan jest ważną postacią tak dla Gręboszowa jak i dla Polski. Zapisał się on w dziejach Rzeczypospolitej jako wicemarszałek Sejmu i Senatu, ale również pisarz, publicysta i poeta. Jako społeczność gminy Gręboszów jesteśmy winni naszemu rodakowi pamięć i należytą część za całokształt jego osiągnięć. Znamienne jest to, iż z małego – wydawać by się mogło wówczas zaściankowego Gręboszowa, wywodzący się z chłopskiej rodziny – Jakub Bojko w ciągu swojego życia dostąpił tak ważnych, zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji współkierowania państwem.

Urodzony 6 lipca 1857 roku Jakub Bojko nie miał łatwej drogi do wielkiej polityki. Jednak od zawsze odznaczał się ciekawością świata i chęcią rozwoju. Dzięki temu awansował w samym Gręboszowie w hierarchii społecznej – począwszy od parobka, pomocnika organisty i grabarza, przez pisarza gminnego, nauczyciela wiejskiego – skończywszy na funkcji wójta. Również jego działalność polityczna miała duże znaczenie. Był posłem do sejmu galicyjskiego, później parlamentu austriackiego i członkiem Rady Państwa. Później był również m. in. posłem do Sejmu Ustawodawczego pełniąc funkcję wicemarszałka (1919-1922). W następnej kadencji był zaś wicemarszałkiem senatu (1922-1927)

Każdy z nas wiąże postać naszego rodaka Jakuba Bojko w głównej mierze z polityką, jednak jego zasługi sięgają również do szeroko pojętej działalności kulturalnej. Jakub Bojko rozwijał szeroko pojętą kulturę słowa – mówionego i pisanego, gdzie m. in. jako nauczyciel kształcił kilka pokoleń naszych rodaków, z kronikarską dokładnością spisywał „Okruszyny Gręboszowa”, wielokrotnie zabierał głos na wszelakiego rodzaju uroczystościach, tutaj należy choćby wspomnieć o jego mowie otwierającej wielką manifestację w setną rocznicę powstania kościuszkowskiego, którą wygłosił na Krakowskim Rynku w 1894 roku jako wójt Gręboszowa czy na Wiecu Włościańskim we Lwowie – nawołując chłopów do pogłębiania wiedzy. Ponadto jego działalność nie zamykała się tylko w tych klamrach, ale dotykała tematyki kultury na kilku płaszczyznach. W swojej działalności dbał o narodową i lokalną kulturę, rozwijał ją, również wspierał rozwój małej ojczyzny, był przede wszystkim patriotą.

Dzisiaj nie możemy zapomnieć o postaci i działalności Jakuba Bojki oraz tego co zrobił dla naszej małej ojczyzny. Nadanie imienia instytucji kultury na pewno będzie świadczyć że pamięć i wdzięczność są wśród nas wciąż żywe. Ponadto gmina Gręboszów zyskała wspaniały odnowiony budynek Centrum Kultury, który powinien mieć swojego patrona. Postać Jakuba Bojki była wielokrotnie przywoływana na łamach Gazety Gręboszowskiej przy okazji różnych publikacji oraz w innych ogólnopolskich tytułach prasowych co potwierdza że jego osoba funkcjonuje również szerokiej świadomości, jako ważna dla losów Polski postać historyczna.

Wiesław Lizak
webmaster · © gckgreboszow.pl · Kontakt